Tarieven

Eerste homeopathisch consult, duur ca. 1 ½ uur€ 140
Vervolgconsult, duur ca 45 à 60 minuten€ 95
Uurtarief coaching€ 95
Herhaling Bachremedie€ 5
Herhalingsrecepten zonder consult€ 15
Pollenkuur/griepkuur€ 20
Huisbezoek Dronten overdag€ 15 + consultprijs

 

Betaling bij voorkeur met PIN.

Tijdens de Corona-crisis gelden in de praktijk de volgende voorwaarden:

 • we houden 1 1/2 meter afstand, dus geen handen schudden.
 • als je ziek bent blijf je thuis. Ook als één van je gezinsleden ziek is.
 • bij binnenkomst handen ontsmetten.
 • kom alleen. Bij een consult voor een kind mag er één ouder meekomen. Broertjes en zusjes zijn in deze periode helaas niet welkom. 

Blijf je liever thuis? Geen probleem. Consulten kunnen plaatsvinden met beeldbellen via een beveiligde verbinding. Hiervoor moet ik extra kosten rekenen, € 2,50 per consult. 

Vergoeding zorgverzekering
Homeopathische consulten worden geheel of gedeeltelijk vergoed door uw aanvullende ziektekostenverzekering en vallen niet onder uw eigen risico.

De praktijk is aangesloten bij de NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten).
Als registertherapeut BCZ® ben ik ingeschreven bij het RBCZ. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het klacht-en tuchtrecht SCAG.

 

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als jouw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar.

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling klassieke homeopathie’ of ‘coaching’
 • de kosten van het consult